Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16 квітня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС» станом на 16 квітня 2018 року

(згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що скликані на 20 квітня 2018 року).

 

Згідно інформації, що зазначена у переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеному
ПАТ «НДУ» станом на 16.04.2018 року:
— загальна кількість простих акцій Товариства становить – 10000 штук;
— загальна кількість простих голосуючих акцій Товариства становить – 10000 штук.
Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.