Слова, що мають більше за одне значення, звуться багатозначними, або полісемантичними. Наприклад, слово гострий уживається в нашій мові в кількох значеннях, кожне з яких вирізняємо в певному контексті: гострий ніж (ніж, що добре ріже), гостре каміння (каміння з колючими краями), гострі пахощі (такі, що сильно діють на нюх), гостра розмова (різка, напружена розмова), гострий кут (кут, менший 90°) і т. д. Усі ці значення характерні для сучасного стану мови.

Але є випадки, коли слово в якомусь значенні набуває більшого поширення, в інших використовується рідше, а то й цілком виходить з ужитку. Скажімо, похідне від ділити слово доля так само неоднозначне, проте сучасна лексична норма фіксує його вживання в основному значенні «напрям життєвого шляху, талан». Так воно використовується в прислів’ях, приказках, народних піснях, у живому мовленні, в красному письменстві: щастя-доля, випадати на долю: «Де ти бродиш, моя доле?» (нар. пісні); «Така її доля…» (Т. Шевченко); «Доля закинула мене аж у Крим» (М. Коцюбинський). В інших значеннях за нормами літературної мови треба послуговуватися синонімічними відповідниками частина, частка, пай, пайка. Російські вислови перекладаються: быть в долебути на паях; делить на равные долиділити на рівні частини (частки); доля истинычастка правди (істини). Частка, а не доля вживається і в музичній термінології: сильна частка (рос. сильная доля) — частина музичного такту, на яку припадає наголос. Тож використовувані в пресі конструкції на зразок «можливо, в цьому жарті є доля істини» свідчать про недостатню обізнаність мовців із лексичними нормами.

Саме так. І пам’ятайте – не важливо якою мовою ви спілкуєтесь, головне  — говорити правильно!

Більше — у книзі «Культура слова: мовностилістичні поради» (О. Пономарів)

Комментарии закрыты