Житель і мешканець — слова-синоніми. Але кожне з них, означаючи певні поняття, має кілька семантичних відтінків і вживається в усталених словосполученнях. Так, слово мешканець насамперед означає особу, яка займає або наймає якесь приміщення. Найближчі синоніми до нього в цьому значенні слова — пожилець, жилець.

«Антоніо: Се студія митцева? Ні, се пустка!.. Невже й мешканець хати їй підстать?» (Леся Українка)

Слово житель із цим значенням в сучасній літературній мові трапляється рідше, ніж слово мешканець. Крім того, слово мешканець означає особу, яка проживає в певній місцевості: в селі, місті, області.

Коли хтось із сільських мешканців не мав діла до мене, то заходив тепер лише рідко до нашої хати (О. Кобилянська)

У цьому значенні найближчим синонімом до слова мешканець виступає «житель» у його найпершому значенні.

Треба зазначити, що мешканцями називають і представників тваринного світу, які живуть у певній місцевості

Ліс дивився на мисливця тисячами очей своїх невидимих мешканців (В. Владко)

По відношенню до тварин слово житель вживається дуже рідко, можливо, тільки в поезії.

Що ж до слів жити і мешкати, то не можна не відзначити, що між ними значно менше спільного, ніж між похідними від них — житель і мешканець. Багатозначне дієслово жити тільки частково перетинається із значенням мешкати. У слові мешкати насамперед виділяється відтінок — «проживати у певному помешканні (приміщенні)». Значно рідше воно вживається з відтінком «жити, проживати у певній місцевості».

Тому, незважаючи на те, що слова «жителі» і «мешканці» синоніми, дбаючи про культуру рідної мови краще вживати так: із населеними пунктами, країнами краще вживати – наше давнє українське слово «житель», а з житлом  — запозичене із польської мови слово «мешканець»

Комментарии закрыты