Це досить поширена помилка. В росiйськiй мовi є прийменник «насчет», наприклад, «говорить насчет чего-нибудь», та iменник «счет», який у знахiдному вiдмiнку має форму «на счет». Звучать вони однаково. Розмовляючи українською, люди, очевидно, перекладають i «насчет» i «на счет» як «на рахунок».

З цим «рахуванням» часто виникає плутанина. Іноді навіть замість «я думаю» чи «я вважаю» говорять «я рахую», хоча цей вислiв доречний тiльки коли йдеться про лiчбу.

Отже, треба пам’ятати, що «на рахунок» можна покласти грошi, але говорити «на рахунок роботи, навчання, дiвчини» це невiрно, треба казати про дiвчину, щодо або з приводу роботи чи навчання.

Саме так. І пам’ятайте – не важливо якою мовою ви спілкуєтесь, головне  — говорити правильно!

Комментарии закрыты