Слово «первісний» відповідає російському первобытный: первісна людина, первісне суспільство тощо, але через те, що це слово в наших словниках наводять і в значенні російського первичный, трапляються непорозуміння.

Борис Антоненко-Давидович радить, щоб уникнути казусів, коли треба догадуватись, чи йдеться про доісторичні часи, чи про сьогодення, мабуть, ліпше буде залишити за словом первісний тільки значення російського первобытный: «Стрімкі скелі спускалися від первісного лісу сюди, ближче до яру».  А для російських слів первичный, первоначальный шукати інших українських відповідників, наприклад: «первичные признаки» — «первинні ознаки», «первоначальные сведения по арифметике» — «початкові відомості з арифметики» тощо.

Отже, Первинний: 1-ше значення: який становить собою перший, звичайно найпростіший етап чогось; початковий: первинна обробка льону, первинний документ, первинна продукція. 2-ге: Який існує, з’являється раніше чогось: первинне коріння, первинна ознака. 3-тє Який є першою, початковою ланкою якоїсь структури, організації; низовий: первинна організація.

Первісний: у значенні —  Який існував у найдавніші періоди історії людства: первісна людина, первісне суспільство, первісне мистецтво. 2. Те саме, що первинний у перших двох вищезгаданий значеннях: первісні білки, первісне нагромадження капіталу.

Комментарии закрыты